Ing. Tomáš Konečný

Bakalářská práce

Postavení menšin v právním systému Evropské unie, České republiky a vybraných mezinárodních organizací

The Status of Minorities in the Legal Systems of the European Union, the Czech Republic and other selected International Organisations
Anotace:
Tato práce řeší problematiku menšin, převážně těch národnostních v evropském měřítku. V práci jsem se zaměřil na porovnání jednotlivých právních úprav mezinárodních organizací vůči těmto menšinám. Pod lupu jsem postavil problematiku menšin v České republice, ve Spolkové republice Německo, Francii a na Slovensku v kontextu s jejich právním systémem. Jako protiklad ideálního právního řešení problematiky …více
Abstract:
This paper addresses an issue of minorities, mainly ethnic minorities, in a European scale. In this work, I focused on the comparison of specific legal regulations of international organizations towards these minorities. I put the issue of minorities in the Czech Republic, in the Federal Republic of Germany, in France and in Slovakia in the context of their legal systems under a magnifying glass. I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní