Jana POLATOVÁ

Bakalářská práce

Nejvýznamnější skupiny s ženským vokálem působící na rockové a metalové scéně 21. století

Anotace:
Bakalářská práce zahrnuje obecnou historii rocku a metalu od 30. let. Jsou zde představeny také vokalistky, které měly vliv na vývoj a rozvoj rockové a metalové hudby. V dalších kapitolách seznamuji čtenáře s jednotlivými světovými interprety. Charakterizuji nejčastější postupy z hlediska harmonie, melodie, rytmu a nástrojového obsazení. Na závěr se snažím okrajově přiblížit hudbu českou a uvádím také …více
Abstract:
Bachelor thesis included the general history of rock and metal since the 1930´s. The vocalists, who had a huge impact on evolution and development of rock and metal music with female singing, are also introduced. Next chapters included individual world interprets. I characterize the most common techniques in terms of harmony, melody and rhythm and the most commonly used instruments in this style. I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLATOVÁ, Jana. Nejvýznamnější skupiny s ženským vokálem působící na rockové a metalové scéně 21. století. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/