Jana POLATOVÁ

Bakalářská práce

Nejvýznamnější skupiny s ženským vokálem působící na rockové a metalové scéně 21. století.

Anotace:
Práce obsahuje obecný vývoj rocku a metalu od počátku až do současnosti. Krátký přehled vývoje interpretů s ženským vokálem. Z části se práce zabývá také hudební charakteristikou a různými technikami zpěvu.
Abstract:
This work contains general history of rock and metal from the beginning to the present. A short overview of female vocalist performance. Part of the work also deals with musical characteristics and various techniques of singing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLATOVÁ, Jana. Nejvýznamnější skupiny s ženským vokálem působící na rockové a metalové scéně 21. století.. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/