Bc. Ondřej Koukal

Bakalářská práce

Kvalita životního prostředí jako jeden z faktorů tvorby ceny nemovitosti

The quality of the environment as a factor making property prices
Anotace:
Cílem práce bude na základě analýzy rozdílů cen nemovitostí a kvality životního prostředí, zhodnocení vlivu kvality životního prostředí na tvorbu ceny nemovitosti a to na případové studii vybraného kraje (okresu).
Abstract:
The object of this work will be analyze differences of properties prices and quality of environment and appreciation of environment´s quality inluence to make a property price in a case study in chosen area.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika