Markéta MRÁZKOVÁ

Bakalářská práce

Rozvod jako problém dnešní doby a jeho dopad na děti

Divorce as the issue of nowadays and its results on children
Anotace:
Práce se zabývá rozvodem a jeho dopadem na psychosociální vývoj dítěte, také hodnocením kontaktu dítěte se sociálním pracovníkem během rozvodu a reakcemi dětí na následný rozpad rodiny. Text je rozdělen na dvě části. V teoretické části se zaměřím na základní pojmy, mezi které patří zejména rodina, manželství, rozvod, dopad rozvodu na dítě ve věku šest až deset let, jedenáct až patnáct let, Orgán sociálně …více
Abstract:
This Bachelor thesis is about divorce and its impact on psychosocial development of a child, evalution of contact between social worker and a child while divorce is being processed and about children´s reaction on family break up. Text is structured into two main parts. In the theoretical part I will focus on basic terms like family, marriage, divorce, impact of divorce on a child of age between six …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Klára Ganobjáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRÁZKOVÁ, Markéta. Rozvod jako problém dnešní doby a jeho dopad na děti. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií