Bc. Lenka Szántaiová

Bakalářská práce

Finančná analýza ako nástroj pre hodnotenie výkonnosti podniku STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III Košice v rokoch 2010 - 2012

Financial analysis as an instrument for evaluation of business performance of a company STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III Košice in years 2010 - 2012
Abstract:
This bachelor thesis will be focusing on financial analysis of a company STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III Košice. Based on selected indicators will be evaluated businnes performance of the company in years 2010 – 2012. Then it will be suggested some recommandations and solutions in case of adverse development.
Abstract:
Táto bakalárska práca sa bude venovať finančnej analýze podniku STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III Košice. Na základe vybraných ukazateľov bude hodnotený ekonomický vývoj spoločnosti v rokoch 2010-2012. Následne budú navrhnuté možné odporúčania a riešenia prípadného nepriaznivého vývoja.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Michal Blahout

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance