Stanislav Košař

Diplomová práce

ERP systémy a analýza jejich realizace ve webovém prostředí

ERP systems and web-based ERP systems
Anotace:
Práce pojednává o ERP systémech a webových informačních systémech typu ERP. V teoretické části práce je rozebrán historický vývoj informačních systémů s důrazem na období vzniku webových informačních systémů. Po analýze historického vývoje ERP systémů a webových informačních systémů následuje část zabývající se současným pokrytím podnikových procesů ERP systémy a obecná kritéria, podle kterých je vhodné …více
Abstract:
This diploma thesis deals with ERP systems and web information systems such as ERP. The theoretical part describes the historical development of information systems and the inclusion of web information systems in the context of historical development. Analysis of existing ERP systems is followed by a section dealing with the current coverage of business processes by ERP systems and general recomended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Josef Basl
  • Oponent: Jana Fortinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40577