Eva Ticháková

Bakalářská práce

Atraktivity spojené s hudbou jako potenciál rozvoje cestovního ruchu v ČR - Místa spojená s A. Dvořákem a L. Janáčkem

Attractions connected with music as a potential for the development of tourism in the Czech Republic - Places connected with A. Dvořák and L. Janáček
Anotace:
Práce charakterizuje atraktivity spojené s hudbou v České republice, konkrétně s klasickou hudbou a místy spojenými s Antonínem Dvořákem a Leošem Janáčkem, kteří jsou z našich klasických skladatelů nejznámější i v zahraničí a jejich tvorba je silně spojena s těmito místy. V práci jsou popsány aspekty kulturního cestovního ruchu a atraktivit spojených s hudbou, dále je v ní analyzováno využití potenciálu …více
Abstract:
The bachelor thesis characterizes the attractions associated with music in the Czech Republic, particularly with classical music and sites connected with Antonin Dvorak and Leos Janacek, who are our most famous classical composers even abroad, and their work is strongly connected to these places. It describes the aspects of cultural tourism and of the attractions connected with the music, then it analyses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Liběna Jarolímková
  • Oponent: Eva Heřmanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57414