Theses 

Předpoklady cestovního ruchu Podleského vojvodství s důrazem na kulturní cestovní ruch – Bc. Veronika Šoukalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

Bc. Veronika Šoukalová

Bakalářská práce

Předpoklady cestovního ruchu Podleského vojvodství s důrazem na kulturní cestovní ruch

Tourism Potential of the Podlaskie Voivodeship with the Accent on Cultural Tourism

Anotace: Tato bakalářská práce obsahuje stručnou obecnou charakteristiku polského Podleského vojvodství, nástin jeho historického vývoje a popis předpokladů cestovního ruchu regionu zejména v oblasti kulturního cestovního ruchu. V teoretické části je charakterizován kulturní cestovní ruch a jeho hlavní atraktivity z obecného hlediska. V empirické části jsou představeny nejvýznamnější lokality vybraného vojvodství spojené s kulturním cestovním ruchem, opomenuty nejsou ani případné souvislosti s osobnostmi a díly polské literatury.

Abstract: This bachelor thesis contains a brief general characteristic of the polish Podlaskie Voivodeship, an outline of its historical development and a description of regional tourism potentials, especially in the field of cultural tourism. The theoretical part describes characteristics of cultural tourism and its main attractions in general terms. The practical part presents the most important locations of the chosen voivodeship connected with the cultural tourism, as well as the possible connections with the personalities and parts of polish literature.

Klíčová slova: cestovní ruch, předpoklady, Podleské vojvodství, památky, kultura, tourism, potential, Podlaskie Voivodeship, sights, culture

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
  • Oponent: Mgr. Piotr Paweł Pierścieniak

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz