Ing. Martina Fassmannová

Bakalářská práce

Trh práce v České republice a v regionu severní Moravy v období ekonomické krize 2009 - 2013

Labour Market in the Czech republic and Northern Moravia during the economic crisis 2009 - 2013
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je analýza nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji v období ekonomické krize 2008 – 2013. V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na vymezení pojmů zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Praktická část obsahuje komparativní analýzu vývoje trhu práce v České republice a vývoje v regionu severní Moravy. Ta je především zaměřena na posouzení účinnosti nástrojů aktivní …více
Abstract:
The theme of my final thesis is analysis of unemployment in the Moravian – Silesian region in the period of economic crisis between years 2008 – 2013. The thesis is in its theoretic part aimed on definition of terms „employment“ and „unemployment“. Its practical part includes comparative analysis of development of the labour market in the Czech Republic and development of the labour market in the region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance