Mgr. Markéta Kalová

Bakalářská práce

Muzeum romské kultury: příběh a reflexe

Museum of Romany Culture: its story and reflection
Anotace:
Tato práce se zabývala Muzeem romské kultury jakožto diskursivní promluvou, která byla rozebírána z několika pohledů. Vnitřní pohled se opíral zejména o bulletiny Muzea romské kultury. Vnější hledisko bylo uchopeno pomocí návštěvních knih, tisku, webových portálů a příkladu politické zprávy. V odborném pohledu bylo nastíněno pojetí muzea jako diskursivní promluvy, upozorněno na důležitost rodiny a …více
Abstract:
This paper focuses on the Museum of Romani Culture using a discourse that has been analysed from different points of view. The inner point of view is mainly based on bulletins of Museum of Romani Culture. The outer one on guest books, press, web portals and an example of a political report. From an expert point of view the conception of the museum as a discourse has been foreshadowed, the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií