Bc. Veronika Mesnerová, DiS.

Diplomová práce

Muzeum jako komunitní centrum - na příkladu Muzea romské kultury a Židovského muzea v Praze

Museum as a Community Center on the Example Museum of Romani Culture and Jewish museum in Prague
Anotace:
Jak již z názvu diplomové práce „Muzeum jako komunitní centrum – Na příkladu Muzea romské kultury a Židovského muzea v Praze“, vypovídá je soustředěna především na porovnání činností obou dvou institucí směrem k veřejnosti. Instituce Muzea romské kultury a Židovského muzea v Praze nabízí celou řadu nejrůznějších programů a aktivit pro různé cílové skupiny návštěvníků, v plánu je i další rozšíření. …více
Abstract:
As from the title of diploma thesis "The museum as a community center - The example of the Museum of Roma culture and the Jewish Museum in Prague " says is concentrated mainly on comparing the activities of both two institutions to the public. Institutions Museum of Roma culture and the Jewish Museum in Prague offers a wide range of different programs and activities for different target groups of visitors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Mrázová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta