Mgr. Kristýna Bizová

Bakalářská práce

Analýza vzdělávacích programů v Muzeu romské kultury

Analysis of educational programs at the Museum of Roma Culture
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám tématem multikulturního vzdělávání z pohledu pedagogické komunikace v rámci vzdělávacího programu. Práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části nastiňuji koncept multikulturalismu a pojmy, které s touto teorií souvisí. Podrobněji se v této části práce věnuji pohledu na kulturní identitu a teorii tolerance. Na základě získaných poznatků jsou definovány cíle …více
Abstract:
The work deals with the topic of multicultural education in terms of teaching communication in the educational program. The work is divided into two parts. The first part outlines the theoretical concept of multiculturalism and concepts that relate to this theory. In more detail in this part of my work I look at cultural identity and the theory of tolerance. Based on the lessons learned are the objectives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta