Jan KOŽUŠNÍK

Bakalářská práce

The Analysis of Customers' Satisfaction with Cafeteria Betulla Caffé

The Analysis of Customers' Satisfaction with Cafeteria Betulla Caffé
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the marketing research, especially on customers' satisfaction. Thesis is divided into theoretical part and analytical part. In the theoretical part are described some basic facts from the field of marketing research, particularly information related to the creation of the questionnaires. Furthermore, the theory is aimed on particular customer and his satisfaction …více
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingový výzkum a hlavně pak spokojenost zákazníků. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány základní poznatky z oblasti marketingového výzkumu, zejména pak informace týkající se tvorby dotazníků. Dále je teorie zaměřena na samotného zákazníka a jeho spokojenost. Praktická část je z velké části tvořena vyhodnocováním …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2011
Identifikátor: 23176

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Kressová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŽUŠNÍK, Jan. The Analysis of Customers' Satisfaction with Cafeteria Betulla Caffé. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi