Karla PLHOŇOVÁ

Bakalářská práce

Překlad vybraných částí uživatelské příručky pro softwarový produkt a analýza překladatelského postupu

Translation of Selected Parts of the User's Manual for a Software Product and Analysis of the Translation Process
Abstract:
This Bachelor Thesis is focused on translation of English technical text, especially its subgroup of written instructions. Theoretical part of the Thesis deals with English functional styles and presents a general overview of technical styles, together with their characteristic features. It also introduces some of the common problems that might occur in connection with translation of user{\crq}s manuals …více
Abstract:
Tato Bakalářská práce je zaměřena na překlad anglického odborného textu, a to zejména textu z oblasti návodů a instrukcí. Teoretická část práce se zabývá otázkou funkčních stylů v angličtině a poskytuje všeobecný přehled odborných stylů společně s jejich charakteristickými prvky. V této části jsou také uvedeny některé obvyklé problémy, se kterými se může překladatel uživatelských příruček setkat. Praktická …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2008
Zveřejnit od: 30. 5. 2008
Identifikátor: 8470

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Vlasta Vaculíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLHOŇOVÁ, Karla. Překlad vybraných částí uživatelské příručky pro softwarový produkt a analýza překladatelského postupu. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi