Bc. Eva RUCKÁ, DiS.

Master's thesis

Hodnocení potřeb seniorů v paliativní péči

Assessment of seniors' needs in palliative care
Abstract:
Cílem bylo zjistit a porovnat uspokojení bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb seniorů, kteří jsou v terminálních stadiích nevyléčitelných chorob, přijímající péči v kamenných a mobilních hospicích.
Abstract:
The aim of this thesis was to identify and compare satisfaction of bio-psycho-social and spiritual needs of seniors who are in terminal stages of incurable diseases, receiving palliative care in regular or mobile (in-home) hospices.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jarmila Siverová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RUCKÁ, Eva. Hodnocení potřeb seniorů v paliativní péči. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Nursing - Combined Study / Nursing care in geriatrics