Bc. Eva RUCKÁ, DiS.

Diplomová práce

Hodnocení potřeb seniorů v paliativní péči

Assessment of seniors' needs in palliative care
Anotace:
Cílem bylo zjistit a porovnat uspokojení bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb seniorů, kteří jsou v terminálních stadiích nevyléčitelných chorob, přijímající péči v kamenných a mobilních hospicích.
Abstract:
The aim of this thesis was to identify and compare satisfaction of bio-psycho-social and spiritual needs of seniors who are in terminal stages of incurable diseases, receiving palliative care in regular or mobile (in-home) hospices.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Siverová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUCKÁ, Eva. Hodnocení potřeb seniorů v paliativní péči. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii