Petra Pelikánová

Bakalářská práce

Efektivnost státu při reakci na nové trendy kriminality

Effectiveness of the state in response to new trends of criminality
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením efektivnosti státu při reakci na nové trendy kriminality. Cílem této bakalářské práce je analyzovat vývojové tendence zločinnosti v období ohraničeném roky 1990 – 2015 v kontextu s kriminálně rizikovými faktory té doby. Teoretická část popisuje Policii ČR ve struktuře veřejného sektoru, organizační změny a ekonomii Policie. Nosná část práce je zpracována formou …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the evaluation of the effectiveness of the State, in response to new trends in criminality. The aim of this Bachelor thesis is to analyse the developmental trends of crime in the period limited by the years 1990 – 2015 in the context of criminal risk factors of that time. The theoretical part describes the Police of the Czech Republic in the context of the structure of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Kolář
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta