Vojtěch ZEMAN

Diplomová práce

Pohřební řeč a kázání Františka Daudlebského na počest císaře Leopolda I. podle kodexu 65.C.1705 Národní knihovny České republiky

The funeral speech and the sermon by František Daudlebský in honor of the emperor Leopold I. according to the codex 65. C. 1705 of the National Library of the Czech Republic
Anotace:
Práce se věnuje analýze textu pohřební řeči a kázání Františka Daudlebského na počest císaře Leopolda I. Práce je rozdělena do jedenácti kapitol. Nejprve se zabývá nástinem barokní slovesnosti a osobou císaře Leopolda I., která je popisována v pohřební řeči. Dále je krátce charakterizován studovaný dokument a řešena problematika autorství textu. Součástí úvodních partií práce je transkripce a transliterace …více
Abstract:
The thesis is focused on the analysis of the František Daudlebský's funeral oration and preaching in honour of the Emperor Leopold I. The work is divided into eleven parts. The first part is focused on the outline of baroque literature and the description of the personality of Leopold I. The work continues with a description of the studied document, and then addresses a solution of the authorship issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. František Čajka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMAN, Vojtěch. Pohřební řeč a kázání Františka Daudlebského na počest císaře Leopolda I. podle kodexu 65.C.1705 Národní knihovny České republiky . Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ ZSV pro SŠ navazující