Bc. Zdenka Hostová

Diplomová práce

Komparativní analýza regionální politiky v ČR a Španělsku

A Comparative Analysis of the Regional Policy in the Czech Republic and in Spain
Abstract:
The goal of the submitted thesis “A Comparative Analysis of the Regional Policy in the Czech Republic and in Spain“ is a comparison of the regional policy between these two countries, focussing on the new programing period 2007-2013. The subject of the analysis is mainly the structure of operational programmes, the ammount of financial allocation to the regions NUTS 2 from the structural funds and …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Komparatívna analýza regionálnej politiky v ČR a Španielsku“ je porovnanie regionálnej politiky v týchto dvoch krajinách, s hlavným dôrazom na súčasné programové obdobie 2007-2013. Zhodnotená je predovšetkým štruktúra operačných programov, výška finančnej podpory regiónom NUTS 2 zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ a aktuálny stav čerpania prostriedkov príjemcami …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta