Ing. Marek Musil

Bakalářská práce

Role veřejnosti v procesu územního plánování ČR

The Role of the Community during the Process of the Landscape Planning in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Role veřejnosti v procesu územního plánování ČR“ je analyzování procesu územního plánování ve vztahu k veřejnosti. Práce vysvětluje cíle a nástroje územního plánování a charakterizuje jednotlivé dokumentace a možnosti zapojení do procesu jejich tvorby. Jako hlavní legislativní rámec je použit stavební zákon z roku 2007. Povědomí o této oblasti je zjišťováno pomocí dotazníkového …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis „The Role of the Community during the Process of the Landscape Planning in the Czech Republic“ is to analyze the planning process in relation to the community. Bachelor thesis explains the objectives and instruments of spatial planning and describes the types of documentation and the various opportunities to participate in the process of their creation. The Building …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta