Milan Ibl

Bakalářská práce

Význam lázeňství pro regionální rozvoj a ekonomický potenciál regionu (Analýza lázeňského střediska Železnice v letech 1904 až 2015)

The importance od spa sector for regional development and economic potential of the region (The analysis of spa resort Železnice from 1904 to 2015)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rolí lázeňských středisek v regionálním rozvoji v České republice a vlivem tohoto odvětví na ekonomické souvislosti v regionu. Tyto aspekty jsou zkoumány na případu vybraného lázeňského střediska. Práce nejprve seznamuje s historií a současností lázeňství, v praktické části je pak analyzována léčebna Železnice. Významná je práce hlavně pro případného investora, který by tuto …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the problematic of the role of spa resorts in regional development in the Czech Republic. It deals with the influence of this sector on economic aspects in the region. These aspects are then studied on the case study of chosen spa resort. The thesis firstly introduces the history and the present of spa sector. In application part, there is an analysis of the chosen spa …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: Gabriela Říhová
  • Oponent: Petr Jílek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48913