Bc. Hana Hammerová

Bakalářská práce

Pevninská Čína očima studentů čínštiny Masarykovy Univerzity

Mainland China Through the Eyes of Students studying Chinese Language at Masaryk University
Anotace:
Tato práce se zabývá pohledem studentů čínštiny Masarykovy univerzity na pevninskou Čínu před a po absolvování studijního pobytu v pevninské Číně. Práce zkoumá, jak studenti nyní retrospektivně tvrdí, že na Čínskou lidovou republiku nahlíželi před absolvováním svého pobytu v pevninské Číně a jak na ni nahlíží po absolvování tohoto pobytu. Vnímají, že jejich představy byly pravdivé? Dále zjišťuje, zda …více
Abstract:
This thesis deals with the view of Chinese language and culture students on mainland China before and after studying there. The thesis examines how students now retrospectively claim that they viewed the People's Republic of China before visiting this country and how they view it now after a year of actually living and studying there. Do they perceive the views that they had as true? It also examines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A.
  • Oponent: Mgr. Jakub Drábik, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta