Kristýna MOLINOVÁ

Bakalářská práce

Sociální práce a nová sociální rizika

Social work and new social risks
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je sociální práce a nová sociální rizika. Cílem mé bakalářské práce je popsat nová sociální rizika a vymezit možnosti sociální práce v souvislosti s těmito riziky. Práce je rozdělena do sedmi kapitol a je deskriptivního charakteru. V první kapitole se zabývám obecně problematikou nových sociálních rizik a vymezuji rozdíly mezi starými a novými sociálními riziky. Další části …více
Abstract:
The theme of my bachelor thesis is new social work and social risks. The aim of my bachelor thesis is to describe new social risks and to define the possibilities of social work in connection with these risks. The thesis is dividend into seven chapters and is descriptive. In the first chapter I deal with the issue of new social risks in general and define the differences between old and new social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Janíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOLINOVÁ, Kristýna. Sociální práce a nová sociální rizika. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce