Bc. Roman Matulík

Bachelor's thesis

Vizuální memy: evoluce obrazové komunikace na internetu

Visual memes: Evolution of visual communication on the internet
Abstract:
V této bakalářské práci se pracuje s tématem vizuálních internetových memů. Tato oblast zájmu je z velké části tvořena příspěvky běžných lidí, tedy uživatelů na internetu, kteří pomocí nich vyjadřují své myšlenky či postoje na aktuální dění ve světě. Memy jsou taktéž tvořeny pro důvody humorné, tedy tvorba vtipů či jiného vtipného obsahu, který je dále sdílen mezi ostatní uživatele na internetu. Memy …more
Abstract:
In this bachelor thesis is being worked with the topic of visual internet memes. This area of interest is mostly created by contribution of people, or users, who can then share their thoughts or attitudes towards what is happening around them or around the world. Memes are also created for the sake of fun, in other words, creating jokes or other funny content, which is after that shared between other …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 7. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2018
  • Supervisor: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marek Timko, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies