Theses on the same topic (having an identical keyword):

vizualni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Vizualni komunikace firmy a firemni styl
 (Marie Bauerová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31375 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Proměny vizuální identity Divadla Husa na provázku mezi lety 1993–2013 aneb vizuální identita jako součást estetické výchovy
 (Kristýna Hriadelová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/san5f/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Vizuální stránka křesťanské knihy Cover design jako součást prodejní strategie a spolutvůrce vizuální kultury společnosti
 (Lada Andršová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cuwii/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Vizuální obrat a soudobá vizuální kultura
 (Andrea FIALKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//itvw5w// | Humanitní studia / Evropská kulturní studia | Theses on a related topic

Vizuální komunikace a vizuální gramotnost mimo oblast výtvarné výchovy
 (Růžena Beránková)

2009, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nqa3g/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Vizuální zpracování segmentu přednášky Základy vizuální komunikace: Rozpal písma
 (Pavel Maček)

2008, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zjjzz/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Vizuální zpracování segmentu přednášky Základy vizuální komunikace: První abecední systémy
 (Tomáš Adamec)

2010, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pfo4e/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Vizuální řešení, vzdělávací a kulturní akce - vizuální řešení projektu propagace běloruské kultury a běloruštiny
 (Yana IVANOVA)

2014, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//93gvpw// | Výtvarná umění / Ilustrace a grafika, specializace Grafický design | Theses on a related topic

Vizuální prezentace divadelních institucí - souvztažnost divadelního a grafického jazyka
 (Klára Kvardová)

2017, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/epcfi/ | Dramatická umění / Audiovizuální tvorba a divadlo | Theses on a related topic

Vizuální analýza dat pro kriminální vyšetřování
 (Kristína Zákopčanová)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ujzyx/ | Informatika / Počítačová grafika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)