Bc. Štěpán Kment

Master's thesis

Strategie vytváření vztahů se zákazníkem a jejich upevňování

The Strategy of Relationship with the Customer and Their Consolidation
Abstract:
Diplomová práce objasňuje problematiku CRM v rámci hodnototvorného procesu. V teoretické části zkoumá důležitost propojení CRM s firemní kulturou. Praktická část řeší CRM společnosti Holmes Place. Cílem této práce je posoudit kvalitu řízení vztahů se zákazníky vybraného podniku, konkurenceschopnost s ohledem na potřeby zákazníka a navrhnout řešení směřující k vytvoření dlouhodobého vztahu se zákazníky …more
Abstract:
This thesis clarifies CRM subject in the framework of value creating process. In its theoretical part researches importance of CRM link to company culture. Practical part solves CRM of Holmes Place company. The main target of this thesis is to evaluate the quality of customer relationship management of the company, competitiveness based on customer needs and to come up with solution aiming to create …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Marek Matějka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication