Ing. Zdeněk Petržela

Diplomová práce

Návrh obnovy parku silničních vozidel vybrané firmy

Project of road vehicles park renewal in chosen company
Anotace:
Cílem této diplomové práce je navrhnout obnovu autobusů vozového parku Dopravního podniku Ostrava. Nejprve jsem představil firmu ? Dopravní podnik Ostrava, ve které jsem řešil obnovu vozového parku. V dalších kapitolách jsem popsal metodu exponenciálních trendů, pomocí níž jsem stanovil optimální čas vyřazení autobusu z provozu a statistiku Studentova t ? rozdělení náhodné veličiny pro rozšíření vypočítaných …více
Abstract:
The goal of this thesis is to design renewal of fleet buses of Dopravní podnik Ostrava. At first I presented the copany Dopravní podnik Ostrava, in which I solved reneval of fleet. There is a description of the exponential trends method, by the force of which I specified optimal time of running rejection and the statistic Student`s t-distribution of variate for enlargement of calculated values particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Petržela, Zdeněk. Návrh obnovy parku silničních vozidel vybrané firmy. Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera