Pavel Urubčík

Bachelor's thesis

Application Of Super Element Technique In FEM Analysis Of Vessels.

Aplikace techniky rozložení oblasti („super-prvky“) při modelování plavidel.
Anotácia:
ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCEURUBČÍK, P. Aplikace techniky rozložení oblasti („super-prvky“) při modelování plavidel. Ostrava: katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, 40 s. Bakalářská práce, vedoucí Doc. Ing. Jiří Podešva, Ph. D.Bakalářská práce se zabývá využitím redukční metody rozkladu na podoblastí v lokálně-globálních konečnoprvkových analýzách. Metoda je užitečná …viac
Abstract:
ANNOTATION OF THESISURUBČÍK, P. Application Of Super Element Technique In FEM Analysis Of Vessel's. Ostrava: department of mechanics, Department of Mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB - Technical University of Ostrava, 2009, 40 p. , Thesis supervisor Doc. Ing. Jiří Podešva, Ph. D.The thesis is dealing with application of substructuring, reduction method used in Finite Element Analysis …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Jiří Podešva
  • Oponent: Radim Halama

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava