Bc. Tomáš Hladík

Diplomová práce

Dopravní obslužnost v problémových obdobích a částech dne

Transport services in problematic parts of the day and week
Anotace:
Diplomová práce se věnuje analýze dopravní obslužnosti nově vzniklých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Tišnov a Bystřice nad Pernštejnem s důrazem na změny týkající se prázdnin, víkendů a večerních hodin. Klíčové jsou jízdní řády 1989/1990, 1997/1998 a 2005/2006. Úvodní části práce jsou věnovány dopravě jako fenoménu. Pozornost je vzhledem k tématu práce věnována i vztahu hromadné a individuální …více
Abstract:
The submitted second degree work is devoted to the analysis of the transport services of the newly established administrative districts of municipality with extended competence Tisnov and Bystrice nad Pernstejnem with the emphasis on the changes concerning in holiday, weekends and time of weeknight. Substantial are the time-books of 1989/1990, 1997/1998 and 2005/2006. The introductory section of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta