Theses 

Česko-slovenské euroregiony jako platformy přeshraniční spolupráce – Mgr. Petr Michl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Petr Michl

Diplomová práce

Česko-slovenské euroregiony jako platformy přeshraniční spolupráce

The Czech-Slovak Euroregions as the Platforms for Cross-border Cooperation

Anotace: Předmětem Diplomové práce „Euroregiony na česko-slovenské hranici jako platformy přeshraniční spolupráce“ je výzkum česko-slovenských euroregionů – konkrétně tedy Euroregionu Beskydy, Euroregionu Bílé-Biele Karpaty a Euroregionu Weinviertel – Zahorie – Pomoraví. Cílem této práce je posoudit schopnost těchto organizací být kvalitní platformou přeshraniční spolupráce. První část práce je věnována teoretickému uchycení euroregionální tématiky a jsou v ní představeny pojmy jako je euroregion, jeho cíle a právní status. Práce se také zabývá obecnou situací euroregionů v ČR a SR a představuje metodiku výzkumu. Kapitoly 3 až 5 jsou věnovány samotným výzkumům výše jmenovaných euroregionů, kapitola 6 poté sumarizuje předchozí zjištění, načež závěr zodpovídá hypotézu práce.

Abstract: The subject of the diploma thesis „Czech-Slovak Euroregions as The Platforms of Cross-border Cooperation“ is an analysis of the Czech-Slovak euroregions – Euroregion Beskydy, Euroregion Bílé-Biele Karpaty and Euroregionu Weinviertel – Zahorie – Pomoraví. Aim of this work is to evaluate the euroregions’ capacity for providing effective base for cross-border cooperation. The first part of the work deals with theoretical background of the survey. That is why it focuses on euroregion in general, its aims and legal status in the same way as more particular euroregional problems in Czech and Slovak Republic and the methodology of the research. The chapters 3, 4 and 5 deal with actual surveys, the chapter 6 summarizes formerly stated findings, thereupon conclusion answers the diploma hypothesis.

Klíčová slova: přeshraniční spolupráce, euroregiony, česko-slovenská hranice, integrace, institucionální podpora, organizační struktura, financování, cross-border cooperation, euroregions, Czech-Slovak border, integration, institutional support, organizational structure, funding

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Halámek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 10:43, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz