Bc. Tereza Šrumová

Diplomová práce

Kulturní politika jako součást přeshraniční spolupráce

Cultural Policy as a Part of Cross-border Cooperation
Anotace:
Hraniční regiony sousedících zemí jsou sice odděleny státní hranicí, přesto jsou to území vyznačující se smíšenou strukturou obyvatelstva po stránce jazykové, někdy etnické a kulturní. Vzájemné prolínání kultur se historicky rozvíjelo v dobách, kdy byl hraniční režim volný a samotná hranice byla v tomto regionu brána jako formální záležitost. Uzavření hranic v dobách mezinárodního napětí naopak znamenalo …více
Abstract:
Although the border regions of neighbouring countries are separated by a national border, they are still territories with a mixed population structure in terms of linguistic, sometimes ethnic and cultural. The intertwining of cultures has historically developed at a time when the border regime was free and the border itself was taken as a formal issue in the region. On the other hand, the closure of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní