Theses 

Přínos chráněného bydlení u osob s lehkým mentálním postižením a středně těžkým mentálním postižením – Bc. Lucie Pilařová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Pilařová

Master's thesis

Přínos chráněného bydlení u osob s lehkým mentálním postižením a středně těžkým mentálním postižením

Benefits of sheltered housing for people with mild mental disabilities and moderate mental disabilities

Abstract: Diplomová práce se zabývá přínosem chráněného bydlení u osob s lehkým mentálním postižením a středně těžkým mentálním postižením. Cílem práce je zjistit, jakých pokroků v soběstačnosti klienti dosáhli po příchodu do chráněného bydlení. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část vymezuje mentální postižení a věnuje se období dospělosti a formám bydlení pro osoby s mentálním postižením. Praktická část je částí výzkumnou. Obsahuje charakteristiku míst šetření, kazuistiky čtyř klientů a analýzu výzkumných technik.

Abstract: This thesis deals with benefits of sheltered housing for people with mild mental disabilities and moderate mental disabilities. The aim is to find out what advances in self-sufficiency clients reached after coming into sheltered housing. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part defines mental disablement and deals with adulthood and forms of housing for persons with mental disabilities. The practical part is the research part. The chapter contains characteristic places of research, case studies four clients and analysis of research techniques.

Keywords: mentální postižení, dospělost, pracovní uplatnění, sociální služby, chráněné bydlení, mental disablement, adulthood, working possibilities, social services, sheltered housing

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 22:17, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz