Mgr. Markéta Pavlíková

Bakalářská práce

The Notion of Childhood in Ian McEwan's Fiction

The Notion of Childhood in Ian McEwan's Fiction
Anotace:
Tato práce sleduje McEwanovo pojetí dětství v následujících třech románech: Betonová zahrada, Dítě v čase a Pokání. Zkoumá charakteristické vlastnosti přisuzované dětství jako protikladu k dospělosti a zabývá se pojetím dospívání jako přechodného období. Dále se zaměřuje na zachycení rodinných vztahů a jejich působení na mysl dítěte. Práce se také zabývá motivy hledání vnitřního dítěte a regrese do …více
Abstract:
The thesis aims to trace McEwan´s treatment of the theme of childhood in the three novels: The Cement Garden, The Child in Time and Atonement. It examines the representative qualities attributed to childhood in contrast with adulthood and deals with the concept of adolescence as a transitory period between the two. The paper also focuses on depiction of family relationships and role division within …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura