Bc. Eva Divišová

Master's thesis

Axinový interaktom: Charakterizace transientních interakcí Axinu za pomocí peptidových knihoven

Use of peptide libraries for characterisation of Axin interactions with transiently binding proteins
Abstract:
Axin je scaffold protein, hrající důležitou roli v několika buněčných signálních drahách. Schopnost Axinu interagovat s různými signálními proteiny nemusí být důležitá jenom pro přenos signálu v rámci jedné kaskády, ale také pro komunikaci a přepínání mezi jednotlivými drahami. Cílem mojí diplomové práce bylo analyzovat výsledky detailního mapování interakčního rozhraní mezi Axinem a Kasein kinázou …more
Abstract:
Axin is a scaffold protein which plays a significant role in several signaling pathways. The ability of Axin to interact with various signaling proteins is important not only for signal transduction within a single pathway but also for the cross-talk and switching between individual pathways. The aim of my diploma thesis was to analyze results from detailed mapping of the interaction interface between …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta