Ing. Vladimír Brázda

Disertační práce

Moderní metody výzkumu atmosféry pro modelování šíření optických a rádiových vln

Modern methods of atmospheric research for modeling of the propagation of optical and radio waves
Anotace:
Práce je věnována studiu vlivu meteorologických jevů na útlum signálu optického bezkabelového spoje. Zaměřuje se podrobněji především na útlum vlivem deště a mlhy, kde analyzuje stávající aproximativní modely a zkoumá dané meteorologické jevy do hloubky za pomocí spektra velikosti kapek. V práci jsou formulovány vlastní matematické modely a metody pro stanovení měrného útlumu optického signálu ve zhoršených …více
Abstract:
The work is devoted to the study of influence of meteorological phenomena on the signal attenuation of the free space optical link. It focuses in particular on rain and fog, where it analyzes existing approximate models and examines the meteorological phenomena in depth using the drop size distribution. Own mathematical models and methods for determining the specific attenuation of the optical signal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2018

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brázda, Vladimír. Moderní metody výzkumu atmosféry pro modelování šíření optických a rádiových vln. Pardubice, 2018. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky