Bc. Tereza Radová

Master's thesis

Technologické vyhodnocení výroby masného výrobku z masa kuřat krmených přídavkem kmínu kořenného v porovnáním s masným výrobkem s přídavkem kmínu do díla

Technological evaluation of the production of a meat product from the meat of chickens fed with the addition of caraway in comparison with a meat product with the addition of caraway to the meat work
Abstract:
Tato diplomová práce ,,Technologické vyhodnocení výroby masného výrobku z masa kuřat krmených přídavkem kmínu kořenného v porovnáním s masným výrobkem s přídavkem kmínu do díla“ se zabývá v teoretické části výživou hospodářských zvířat, přídatnými látkami v krmivech, technologií výroby masných výrobků a kmínem kořenným a jeho využitím v potravinářství a ekonomickým, nutričním a technologickým významem …more
Abstract:
This thesis ,, Technological evaluation of the production of a meat product from the meat of chickens fed with the addition of caraway in comparison with a meat product with the addition of caraway to the meat work“ deals in the theoretical part with livestock nutrition, feed additives, technology of meat products and caraway and its use in food and economic, nutritional and technological importance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2022
  • Supervisor: doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
  • Reader: Lukáš Dvořák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Master programme / field:
Chemistry and Food Technology / Food Technology