Bc. Tereza Radová

Master's thesis

Technologické vyhodnocení výroby masného výrobku z masa kuřat krmených přídavkem kmínu kořenného v porovnáním s masným výrobkem s přídavkem kmínu do díla

Technological evaluation of the production of a meat product from the meat of chickens fed with the addition of caraway in comparison with a meat product with the addition of caraway to the meat work
Anotácia:
Tato diplomová práce ,,Technologické vyhodnocení výroby masného výrobku z masa kuřat krmených přídavkem kmínu kořenného v porovnáním s masným výrobkem s přídavkem kmínu do díla“ se zabývá v teoretické části výživou hospodářských zvířat, přídatnými látkami v krmivech, technologií výroby masných výrobků a kmínem kořenným a jeho využitím v potravinářství a ekonomickým, nutričním a technologickým významem …viac
Abstract:
This thesis ,, Technological evaluation of the production of a meat product from the meat of chickens fed with the addition of caraway in comparison with a meat product with the addition of caraway to the meat work“ deals in the theoretical part with livestock nutrition, feed additives, technology of meat products and caraway and its use in food and economic, nutritional and technological importance …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2022
  • Vedúci: doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
  • Oponent: Lukáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Master programme / odbor:
Chemistry and Food Technology / Food Technology