Bc. Jitka Balážová

Bachelor's thesis

Platební karty a jejich výhody a nevýhody

Payment cards and their benefits and inconvenience
Abstract:
Cílem bakalářské práce „Platební karty a jejich výhody a nevýhody“ je prostřednictvím postojů klientů bank k bezkontaktnímu placení zjistit jaké výhody a nevýhody tito klienti spatřují u kontaktních a bezkontaktních platebních karet. V první části jsou vymezeni účastníci transakcí platebními kartami. Další část je věnována užívání platebních karet, kde jsou popsány prostředky pro realizaci transakcí …more
Abstract:
The goal of the theses “Payment cards and their benefits and inconvenience” is to ascertain what benefits and inconvenience is believed by bank clients the contact and the contactless payment cards possess. At the beginning the participants of the payment card transactions are defined. The next part is dedicated to the payment cards using where the transaction devices are specified, the transactions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martina Sponerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Finance and Accounting / Finance

Theses on a related topic