Bc. Jaroslav Hakl

Diplomová práce

Metodika měření luminiscenčních spekter vybraných látek

Methodology for measuring luminescence spectra of selected substances
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá měřením luminiscenčních spekter vybraných látek ze skupiny alkaloidů, vitaminů, přírodních a syntetických barviv, koloidních roztoků, aj. V první části se věnuji zejména principům luminiscence a charakteristice luminiscence schopných látek. V druhé části využívám fluorescenční spektrometr LUMINA pro svoji vlastní experimentální činnost. Součástí této práce jsou také didaktické …více
Abstract:
This thesis is devoted to a measurement of the luminescence spectra of selected substances, such as alkaloids, vitamins, natural and synthetic dyes, colloidal solutions, etc. The first part of my thesis is devoted to principles of luminescence and characteristics of substances capable of luminescence. In the second part I use the Fluorescence Spectrometer LUMINA for my experimental work. Supplements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Učitelství chemie pro střední školy

Práce na příbuzné téma