Ing. Petra Kalousková

Diplomová práce

Postup správce daně u odvodů za porušení rozpočtové kázně

Tax Administrator's Procedure Of A Levy For Infringing Budget Discipline
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postupem správce daně u odvodů za porušení rozpočtové kázně. Cílem práce je vytvořit metodickou pomůcku pro postup v daňovém řízení týkající se dotací, která bude zejména přínosem pro nově nastupující zaměstnance. Pozornost je zaměřena na nejčastější problémy a chyby v nastavení podmínek u poskytovatelů.
Abstract:
Diploma thesis concerns with a tax administrator´s procedure of a levy for infringing budget discipline. The aim of the thesis is the creation of a methodical aid for a procedure in a tax proceeding that refers to the budget grants. This metodical aid will be particularly beneficial for new employees. The attention is focused on the most frequent problems and mistakes in setting terms that the providers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Pavla Pešáková
  • Oponent: JUDr. Karel Běleja

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management