Lucie SLÍVOVÁ

Diplomová práce

Rovnice v učebnicích matematiky pro střední školy

Equations in the mathematics textbooks for high schools
Anotace:
Tématem diplomové práce je učivo rovnic ve vybraných učebnicích pro střední vzdělávání. V rámci práce jsme pracovali s dvěma učebnicemi: s učebnicí Matematika pro střední školy, nakladatelství DIDAKTIS, a s učebnicí Matematika pro gymnázia - rovnice a nerovnice, nakladatelství PROMETHEUS. Učebnice byly vybrány podle výsledků výzkumné sondáže, jež byla provedena na všech typech středních škol v okrese …více
Abstract:
The theme of the thesis are equations in the chosen secondary education's textbooks. Those textbooks are Matematika pro střední školy, from the label DIDAKTIS, and Matematika pro gymnázia - rovnice a nerovnice, from the label PROMETHEUS. Textbooks were chosen by the results of the explorative probe that was executed on all the types of secondary schools in the district Ostrava - Město, there was after …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Petra Konečná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÍVOVÁ, Lucie. Rovnice v učebnicích matematiky pro střední školy. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta