Lucie SLÍVOVÁ

Master's thesis

Rovnice v učebnicích matematiky pro střední školy

Equations in the mathematics textbooks for high schools
Abstract:
Tématem diplomové práce je učivo rovnic ve vybraných učebnicích pro střední vzdělávání. V rámci práce jsme pracovali s dvěma učebnicemi: s učebnicí Matematika pro střední školy, nakladatelství DIDAKTIS, a s učebnicí Matematika pro gymnázia - rovnice a nerovnice, nakladatelství PROMETHEUS. Učebnice byly vybrány podle výsledků výzkumné sondáže, jež byla provedena na všech typech středních škol v okrese …more
Abstract:
The theme of the thesis are equations in the chosen secondary education's textbooks. Those textbooks are Matematika pro střední školy, from the label DIDAKTIS, and Matematika pro gymnázia - rovnice a nerovnice, from the label PROMETHEUS. Textbooks were chosen by the results of the explorative probe that was executed on all the types of secondary schools in the district Ostrava - Město, there was after …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2021
  • Supervisor: RNDr. Petra Konečná, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLÍVOVÁ, Lucie. Rovnice v učebnicích matematiky pro střední školy. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta