Bc. Dagmar Benešová

Bakalářská práce

Tandemové divadlo jako prostředek sociální inkluze pro dítě se sluchovým postižením

Tandem Theater as a means of social inclusion of a child with hearing impairment
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tandemovým divadlem jako prostředkem sociální inkluze pro dítě se sluchovým postižením. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce uvádí do problematiky sluchového postižení a tandemového divadla. V praktické části práce je popsán kurz Lekcí tandemového divadla. Byly zvoleny kvalitativní metody výzkumu, a to pozorování a rozhovory.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Tandem Theater as a means of social inclusion for a child with hearing impairment. It is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis deals with issues of hearing impairment and Tandem Theater. The course of the Tandem Theater lessons is described in the practical part of the thesis. Qualitative research methods were chosen, namely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika