Theses 

Multikulturalismus a Velká Británie – Simona PETRÁSKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / AJ SV se zaměřením na vzdělávání

Simona PETRÁSKOVÁ

Bakalářská práce

Multikulturalismus a Velká Británie

Multiculturalism and Great Britain

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se věnuje otázce multikulturalismu a vzniku multikulturní situace ve Velké Británii, která je v důsledku velkých migračních vln po druhé světové válce jedním z hlavních multikulturních států. Tato práce je zaměřena především na podstatu multikulturalismu ve Velké Británii, přičemž stěžejním bodem práce je průzkum toho, jak se Velká Británie s přísunem imigrantů vyrovnává a jak ji tento přísun ovlivnil po stránce sociální, kulturní a politické. Tato práce se opírá o několik významných sociologů, kteří se multikulturalismem zabývají. Dále je pro práci využito velké množství zahraničních publikací.

Abstract: Submitted bachelor thesis deals with the question of multiculturalism and the emergence of multicultural sentiment in Great Britain, which is due to migration waves that occurred after the Second World War one of the main multicultural states. This work focuses on the core of multiculturalism in Great Britain, while the main thrust of the paper is an exploration of how Great Britain copes with the influx of immigrants and how this has influenced the social, cultural and political sphere. This work is based on several important sociologists who deal with multiculturalism. Additionally, a large number of foreign publications have been referred.

Klíčová slova: multikulturalismus, Velká Británie, kultura, imigrace, etnické menšiny

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Novotný, Dr. Phil.,M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=148999 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

PETRÁSKOVÁ, Simona. Multikulturalismus a Velká Británie. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:53, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz