Markéta Dřímalová

Bakalářská práce

The Influence of Direct Selling on Geriatric Shopping Behaviour in the Moravian-Silesian Region

The Influence of Direct Selling on Geriatric Shopping Behaviour in the Moravian-Silesian Region
Abstract:
This bachelor thesis deals with the influence of direct selling on geriatric shopping behaviour in the Moravian-Silesian region. The whole thesis is divided into two parts. The first, theoretical part, describes senior citizens as customers, market segmentation, elements of communication mix, trends in direct selling and marketing research. The second, analytical part, presents the quantitative research …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem osobního prodeje a jeho vlivu na nákupní chování seniorů v Moravskoslezském kraji. Celé dílo je rozděleno do dvou částí, první teoretická část popisuje seniora jako zákazníka, segmentaci trhu, nástroje komunikačního mixu, trendy v osobním prodeji a marketingový výzkum. Druhá analytická část prezentuje kvantitativní výzkum prováděný pomocí dotazníkového šetření …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dřímalová, Markéta. The Influence of Direct Selling on Geriatric Shopping Behaviour in the Moravian-Silesian Region. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi