Bc. Barbora HAJNÁ

Master's thesis

Fenomén čtenářský deník

The reading diary phenomenon
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou čtenářského deníku. Práce je rozdělena na dvě základní části ? na teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměříme na objasnění pojmu čtenářský deník, podíváme se na jeho vývoj od minulosti až po současnost ve spojení s vývojem českého školství. Dále si objasníme jeho možné podoby a formy, včetně nejnovějšího fenoménu ? čtenářský deník na internetu. V …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of reading diary. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part will focus on clarifying the concept of a reading diary, we look at its evolution from the past to the present in conjunction with the development of the Czech education system.Next, we will explain its possible forms, including recent phenomenon - a reading diary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 7. 2015
Accessible from:: 7. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2015
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAJNÁ, Barbora. Fenomén čtenářský deník. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.7.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta