Bc. Barbora HAJNÁ

Diplomová práce

Fenomén čtenářský deník

The reading diary phenomenon
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou čtenářského deníku. Práce je rozdělena na dvě základní části ? na teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměříme na objasnění pojmu čtenářský deník, podíváme se na jeho vývoj od minulosti až po současnost ve spojení s vývojem českého školství. Dále si objasníme jeho možné podoby a formy, včetně nejnovějšího fenoménu ? čtenářský deník na internetu. V …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of reading diary. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part will focus on clarifying the concept of a reading diary, we look at its evolution from the past to the present in conjunction with the development of the Czech education system.Next, we will explain its possible forms, including recent phenomenon - a reading diary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2015
Zveřejnit od: 7. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAJNÁ, Barbora. Fenomén čtenářský deník. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / český jazyk - občanská výchova