Theses 

Reflexe Číhošťského zázraku a procesu s farářem Josefem Toufarem v denících Rudé právo, Svobodné slovo a Lidová demokracie – Kateřina RAJDUSOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina RAJDUSOVÁ

Bakalářská práce

Reflexe Číhošťského zázraku a procesu s farářem Josefem Toufarem v denících Rudé právo, Svobodné slovo a Lidová demokracie

Reflection of Číhošť's miracle and trial with pastor Josef Toufar in daily newspapers Rudé právo, Svobodné slovo and Lidová demokracie

Anotace: Bakalářská práce má za cíl podat reflexi Číhošťského zázraku a následného politického procesu s farářem Josefem Toufarem. Na celý případ jsem nahlížela perspektivou třech dobových deníků, které byly zároveň ústředními periodiky politických stran. Jednalo se o Rudé právo, Svobodné slovo a Lidovou demokracii. V teoretické části práce jsem na základě odborné literatury zasadila události kolem Číhošťského zázraku a osobnosti Josefa Toufara do historického a mediálního kontextu doby, v praktické části analyzovala texty vybraných periodik vztahující se k mnou zvolenému tématu a následně je podrobila komparaci. Komparovala jsem texty z období od 1. února do 30. dubna 1950, tedy z doby, kdy byla mediální kampaň proti číhošťskému faráři nejsilnější. V závěru praktické části jsem srovnala vybrané novinové texty s poznatky odborné literatury. Výsledky komparace spolu s jejich interpretací jsem uvedla v závěru práce.

Abstract: The thesis aims to give reflection of Číhošť´s miracle and subsequent political process with pastor Josef Toufar. I look at the case with perspective of free contemporary diaries, which were also central periodicals of political parties. It was the Rudé právo, Svobodné slovo and Lidová demokracie. In the theoretical part I stated events around Číhošť´s miracle and the personality of Josef Toufar to the historical and media context, the practical part analysed the texts of selected journals related to my chosen theme and was then subjected to comparison. I compared the texts during period from February 1 to April 30, 1950, from the period when the media campaign against Číhošť´s pastor was the strongest. At the end of the practical part, I compared the selected newspaper texts with knowledge of literature. The results of the comparison, along with their interpretation are stated in the conclusion.

Klíčová slova: Číhošťský zázrak, farář Josef Toufar, politické procesy, tisk po roce 1948, stranický tisk, církev v Československu po roce 1948

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Orság, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=191966 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

RAJDUSOVÁ, Kateřina. Reflexe Číhošťského zázraku a procesu s farářem Josefem Toufarem v denících Rudé právo, Svobodné slovo a Lidová demokracie. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:29, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz