Bc. Miroslava Kudláčová

Master's thesis

E-learning a vysokoškolští studenti se speciálními potřebami

E-learning and college students with special needs
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce pojednává o e-learningu a vysokoškolských studentech se speciálními potřebami. V úvodu práce popisuji vysokou školu, jakým způsobem zde mohou studenti se speciálními potřebami a následně studenti se zrakovým postižením studovat. V další části práce se věnuji už pouze studentům se zrakovým postižením, kde popisuji specifika jednotlivých skupin dle stupně postižení a …more
Abstract:
This master gen thesis treat of e-learning and students with special needs. At the beginning I describe college and way, how students with special needs and consequently students with visual impairment can study in college. In the next part of thesis I devote just students with visual impairment, where I describe specifics of different groups by stage disablement and assistive technology, which they …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 8. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2012
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta